Borlänge flygplats

Välkommen till Internt
Här finns information till dig som arbetar på flygplatsen Dala Airport. Samt för dig som arbetar eller av annan anlednings vistas på flygplatsens behörighetsområde.

Här finns även möjlighet att skriva en avvikelserapport samt ladda ned olika blanketter.