Flygfiket - Mora Siljans flygplats

Flygfiket är öppet i anslutning till BRA:s flygningar torsdagar och söndagar.
Lättare förtäring finns att köpa.

Lättare och egenbakad förtäring finns att köpa. 

Vi kan också ordna catering på beställning.

0250-301 75, 070-655 97 98

flygfiket@telia.com