Flygfria dagar för sportflyget på Dala Airport 2017

Tillsammans med verksamhetsutövarna har flygfria dagar för 2017 bestämts. Läs mer