Kontakt Borlänge

E-post adress till personal på Dalaflyget är fornamn.efternamn@dalaflyget.se om inget annat anges.

Namn Funktion Telefon
Per Nordahl Flygplatschef -VA 0243-645 15
Stefan Carlsson Marknadschef 0243-645 09
Jon Persson Ekonomiansv. och VD Dala Airport AB 0243-645 14
Eva Basiakou Ekonomi 0243-645 07
Stina Andersson Ekonomi 0243-645 05
Tomas Hag Operativ Chef 0243-64518
Göran Näslund Teknisk Chef 070-3805980
Ramp/Tankning Air BP
Tankning Air BP Jourtid

0243-645 25
070-3082233

Trafikledning

Andreas Nyqvist
E-post

ACR

Chef flygtrafikledning ACR

0243-64520

0736-671273