Kontakt Mora

E-post adress till personal på Dalaflyget är fornamn.efternamn@dalaflyget.se om inget annat anges.

Namn 
 Funktion  Telefon Mobilnr
Anders Mjöberg VD - Flygplatschef VA
0250-393 18 070-5612510 
Sven Eriksson 
Marknads-/Säkerhetsansv.
0250-393 04 070-6218636 
Bokning/Information
 mxxinfo@dalaflyget.se 
0250-301 75  
Flygledning/tankning  atseskm@dalaflyget.se 0250-301 98  

Adress

AB Dalaflyget
Mora/Siljan flygplats
792 91 Mora

FAX: 0250-593 525

 

AVVIKELSERAPPORT

Mora skall vara en säker flygplats! Dina synpunkter kan vara viktiga i vårt flygsäkerhetsarbete. Syftet med avvikelserapportering är att säkerställa att händelser som inträffar på flygplatsen blir kända och omhändertas. En rapport kan skrivas i alla de fall du har synpunkter på verksamheten på flygplatsen eller flyget i övrigt.
Rapporten kan ske via länken nedan:

 Skriv din avvikelserapport här