RPAS/Drönare i vårt luftrum

Via länken nedan finns information angående vilka områden runt våra flygplatser som är belagda med restriktioner gällande obemmande luftfartyg, så kallade Drönare.

Länk till LFV:s drönarkarta